Individuele therapie

Bij sommige vragen of problemen is een individuele benadering helpend. Aandacht voor patronen die in onszelf zijn ontstaan en die we soms zelf bekrachtigen. Daarna kijken we hoe dit ook effect heeft op de relatie met anderen: welke invloed hebben onze patronen op die relaties? Indien nodig kunnen we in een bepaalde fase van de behandeling dan ook belangrijke andere mensen bij de therapie betrekken.

Bij individuele therapie bij Gerlepraktijk gaat het om jou en om jouw relaties. Hoe verhoud jij je tot anderen en wat vind je daarin belangrijk. 

 We hebben aandacht voor:
- je gezin van herkomst;
- de patronen tussen de generaties in je familie;
- interacties in je relaties;
- emotionele beleving en bagage;
- communicatie;
- betekenisgeving.

Contact 

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.